CROSSROAD ԲՐԵՆԴԻՆԳ
  • ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԻՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆ

    Բրենդի հիմքում առցանց շփումն ու հաղորդակցությունն է, որը վառ կերպով արտահայտված է Crossroad-ի կորպորատիվ ոճում: Այս արժեքներից է բխում ընկերության տարբերանիշի գաղափարը: Այն իրենից ներկայացնում է սուրճի գավաթ, որի շուրջ հավաքվում են ծանոթ և անծանոթ` քննարկելու գործնական, անձնական և այլ թեմաներ:


loading loading