ISM -  ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑԻ ԲՐԵՆԴԻՆԳ
ISM -  ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑԻ ԲՐԵՆԴԻՆԳ

Մարքեթինգի միջազգային դպրոցն ուսումնական կենտրոն է, որը պատրաստում է դիպլոմավորված մասնագետներ մարքեթինգի ոլորտում: Այն իր մեջ ներառում է ինչպես պրակտիկ, այնպես էլ ակադեմիական կրթության ասպեկտներ, որոնք արտահայտված են տարբերանշանում և ֆիրմային ոճում: Տարբերանշանի զիգզագը խորհրդանշում է կրեատիվություն, ուղիղ գիծը՝ ճշգրիտ մտածված քայլերի հերթականություն: 


ISM -  ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑԻ ԲՐԵՆԴԻՆԳ
ISM -  ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑԻ ԲՐԵՆԴԻՆԳ
ISM -  ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑԻ ԲՐԵՆԴԻՆԳ
ISM -  ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑԻ ԲՐԵՆԴԻՆԳ
ISM -  ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑԻ ԲՐԵՆԴԻՆԳ
loading loading