ZIC ԳՈՎԱԶԴ
  • ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՎԱԶԴ «Ձեր շարժիչի պաշտպանը»

    Հայաստանում ZIC ապրանքանիշի առաջին մեծ գովազդային արշավի կրեատիվ կոնցեպտը ադապտացվեց արտասահմանում գործող գովազդից: Երևան քաղաքի տարբեր փողոցներում ու մայրուղիներում տեղադրվեցին ZIC-ի յուղային մարդու կերպարով վահանակներ իրեն համապատասխան կարգախոսով՝ «Ձեր շարժիչի պաշտպանը», որը միանշանակ նպաստեց կորեական ավտոյուղի առաջխաղացմանը հայկական շուկայում:


  • ...
  • ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՎԱԶԴ «Ես երաշխավորում եմ»

    ZIC ավտոյուղի նոր գովազդային արշավի նպատակն էր բարձրացնել բրենդի ճանաչելիությունը և նպաստել ZIC XQ ապրանքատեսակի վաճառքի աճին: Այս գովազդային արշավի մեխ ընտրեցինք ուղերձ, որն արտացոլում էր համաշխարհային Mercedes-Benz ու BMW ավտոարտադրողների վստահությունը ZIC ապրանքանիշի հանդեպ:


loading loading